Förskoleenkäten oktober 2020

STORT TACK till alla er föräldrar som tog er tid med att svara på enkäten! Vi är mycket glada för den höga svarsfrekvensen och väldigt stolta över det fina resultatet. I gott samarbete med er föräldrar fortsätter vi att utveckla förskolan vidare. Här kan du ta del av resultatet; Förskoleenkäten oktober 2020

Information om Coronavirus – Covid-19

Riktlinjer och rekommendationer angående smitta av Coronavirus Myndigheternas rekommendationer och Jungs friskolas ställningstagande syftar till att bidra till att minska risken för smittspridning. Därför ska alla vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet, eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller Läs mer om Information om Coronavirus – Covid-19[…]

Ny rektor 1 juli 2019

30 juni avslutar Maritha Bergh sin tjänst som rektor på Jungs friskola. Nuvarande förskolechef Karin Hansson tar över som rektor för hela verksamheten from 1 juli 2019. Vi tackar Maritha för hennes tid hos oss i Jung och önskar henne många härliga lediga dagar framöver!