18 december, 2017

Skola

Fysisk aktivitet ökar inlärningsförmågan
Digitala verktyg
Tillgänglig lärmiljö
Kooperativt lärande
Värdegrundsarbete
previous arrow
next arrow
 
Pedagogernas förhållningssätt till barnen utmärks av trygghet, arbetsglädje, delaktighet och meningsfullhet. Att få känna jag kan – jag duger och kunna visa andra människor respekt, tror vi är en värdefull packning inför den fortsatta resan genom livet.
 
Arbetssätt som karaktäriserar skolans undervisning genomsyras av att både hjärna, hjärta och hand är delaktiga i inlärningsprocessen. När alla inlärningskanaler stimuleras tror vi att möjligheterna till att förstå, lära och minnas ökar. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Skola och fritids samverkar vilket ger dagen en helhet och pedagogernas kompetens tillvaratas på bästa sätt.
 
Inlärning ute och temaarbete ger eleverna tillgång till ett lustfyllt lärande som väcker nyfikenheten. Daglig utevistelse stärker barnens hälsa och främjar inlärning och utveckling. Skolan arbetar åldersindelat i förskoleklas, åk 1, åk 2, åk. 3. F-1 och 2-3 har flera lektioner tillsammans. Elevgrupperingarna är flexibla beroende på elevernas behov och undervisningens innehåll. Det är viktigt att möta varje elev där han/hon befinner sig. Det ger eleverna den mest optimala inlärningssituationen.