28 december, 2017

Elevhälsa

Skolsköterska Susanne Larsson Lundgren
susanne.larsson-lundgren@avonova.se
0510-488 864, 072-570 08 09
Susanne finns på skolan mellan 8.20 – 9.30 följande torsdagar under våren:
18/1, 1/3, 12/4, 24/5.
Övrig tid kommer ni i kontakt med henne via mail eller telefon.
Skolläkare Kontaktas genom skolsköterska.
Specialpedagog Anita Abrahamsson Berg,
Skolstödjarna i Bohuslän
Kontakt sker via skolans personal.
Kurator Åsa-Mia Alteryd,
EQverkstan AB
Kontakt sker via skolans personal.
Psykolog Pernilla Leion,
PL Psykologpraktik
Kontakt sker via skolans personal.