28 december, 2017

Elevhälsa

Skolsköterska Lotta Johansson
lotta.johansson@broholmskolan.se
0510-78 60 05
Lotta finns på skolan mellan 8.20 – 9.30 följande torsdagar:
Höstterminen: 30/8, 27/9, 25/10, 29/11.Vårterminen: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5.
Övrig tid kommer ni i kontakt med henne via mail eller telefon.
Skolläkare Kontaktas genom skolsköterska.
Specialpedagog Kristin Karlsson Kontakt sker via skolans personal.
Kurator Åsa-Mia Alteryd,
EQverkstan AB
Kontakt sker via skolans personal.
Psykolog Pernilla Leion,
PL Psykologpraktik
Kontakt sker via skolans personal.