28 december, 2017

Elevhälsa

Skolsköterska Lotta Johansson
lotta.johansson@broholmskolan.se
0510-78 60 05
Lotta finns på skolan mellan 8.20 – 9.30 följande torsdagar:
Höstterminen: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12. Vårterminen: 16/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6.
Övrig tid kommer ni i kontakt med henne via mail eller telefon.
Skolläkare Kontaktas genom skolsköterska.
Specialpedagog Kristin Karlsson Kontakt sker via skolans personal.
Kurator Åsa-Mia Alteryd Kontakt sker via skolans personal.
Psykolog Anna Hjorvard Kontakt sker via skolans personal.