28 december, 2017

Elevhälsa

Skolsköterska Marie Axelsson
marie.axelsson@broholmskolan.se
0510-78 60 05
 
Skolläkare   Kontaktas genom skolsköterska.
Specialpedagog Kristin Karlsson Kontakt sker via skolans personal.
Kurator ÅsaMia Alteryd Kontakt sker via skolans personal.