28 december, 2017

Elevhälsa

Skolsköterska Lotta Johansson
lotta.nilsson@broholmskolan.se
0510-78 60 05
Lotta finns på skolan mellan 8.20 – 9.30 följande 
Skolläkare   Kontaktas genom skolsköterska.
Specialpedagog Kristin Karlsson Kontakt sker via skolans personal.
Kurator ÅsaMia Alteryd Kontakt sker via skolans personal.