18 december, 2017

Förskola

Trygghet och trivsel
Utomhuspedagogik
Fysisk aktivitet
Programmering
Digitala verktyg
Samverkan med skolan
Födelsedag
Utflykt
Vi gillar olika!
Språket i fokus
Böcker och läsning
Skapa med naturmaterial
Nallens dag
Natur och teknik
previous arrow
next arrow
 

En dag på Syrenen

6.00 Förskolan öppnar
7.30 Frukost
8.00 Barnen utforskar, undersöker, leker och erbjuds aktiviteter både inomhus och utomhus
11.30 Lunch
12.15 Vila (sovvila, sagoläsning)
Lek och aktiviteter inomhus eller utomhus
14.30 Mellanmål
15.00 Lek inomhus eller utomhus
18.00 Förskolan stänger

På förskolan Syrenen möts ni av inbjudande pedagogiska lärmiljöer både inom-och utomhus. Här arbetar engagerade och närvarande pedagoger vars viktigaste målsättning är att barnen ska känna glädje, trygghet, delaktighet och trivsel då de vistas i förskolan. Dessa saker är viktiga komponenter för att främja barnens utveckling och lärande inom flera olika områden som bland annat språk, matematik, naturkunskap och teknik, rörelse och skapande verksamhet.

Verksamheten utgår från läroplanens (Lpfö 18) mål-och riktlinjer samt från egna mål som sätts upp årligen utifrån utvecklingsbehov. Verksamheten bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och de och dem som finns runt omkring dem. Utforskande, nyfikenhet, lusten att lära samt barnens egna intressen och erfarenheter, utgör grunden då verksamheten planeras. Omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet.

Temaarbete, aktivt miljöarbete genom bland annat Grön Flagg, rörelse, skogsutflykter, skapande verksamhet och samverkan med skola och fritids är återkommande aktiviteter. Förskolan bedriver också ett aktivt skolförberedande arbete för de barn som går sista året på förskolan.

Vi tror på att lära genom att göra och att lekfull inlärning är en viktig del i det livslånga lärandet.

Förskolan samverkar med skolan och fritidshemmet och samma förhållningssätt och värdegrundsarbete går som en röd tråd genom verksamheten.