28 december, 2017

Blanketter och dokument

Blanketter

Anmälan (Lämna gärna digitalt via Vara Kommuns e-tjänster)

Uppsägning (Lämna gärna digitalt via Vara Kommuns e-tjänster)

Inkomstuppgift (Lämna gärna digitalt via Vara Kommuns e-tjänster)

Inkomstuppgift (Gäller för folkbokförda i annan kommun än Vara, lämnas direkt till Jungs Friskola)

Schema (Lämna gärna digitalt via Vara Kommuns e-tjänster)

Delad faktura

Samtycke publicering av bilder