18 december, 2017

Fritidshem

Delaktighet och inflytande
Leklådor
Skapande aktivitet
previous arrow
next arrow
 

En dag på fritids

6.00 Fritids öppnar
7.30 Frukost
8.20 Skola
13.30 Samling på fritids
Aktivitet och utelek
14.30 Mellanmål
18.00 Fritids stänger

Hos oss möter barnen en idyllisk miljö, både ute och inne som lockar till lek och aktiviteter, men även till lugn och ro. Vi lägger stor vikt vid värdegrund, respekt och empati. Vi strävar efter att varje barn ska känna en social gemenskap som ger trygghet, glädje och lust att lära. Fritidshemmets verksamhet följer läroplanens mål och riktlinjer, samt verksamhetens egna mål. Vi tar vara på barnens egna idéer och önskemål och för oss är det viktigt att barnen känner delaktighet i det vi gör. Vi har fritidsråd en gång/månad där alla barn är delaktiga och kan göra sin röst hörd gällande allt från aktiviteter till material som behövs. Vi tror på att barnen växer och blir trygga i sig själva genom att få ansvar och inflytande över sin fritid.
Skola och fritids samverkar och kompletterar varandra, och samma förhållningssätt och värdegrundsarbete går som en röd tråd genom hela verksamheten. Eftersom personalen arbetar både i skola och på fritids kan vi se varje barn och utgå från dess behov. Varje barn får utvecklas utifrån sina gena förutsättningar och sin egen förmåga.
Här har vi nära till naturen där vi spenderar mycket tid och där barnen kan utforska, leka och skapa fritt. Vi tar ofta med oss mellanmålet ut i naturen! Vi har idrottsaktiviteter och vi skapar olika möjligheter utifrån barnens egna intressen. Vi har många leklådor för rollekar av olika slag. Det finns en ”Doktorslåda”, ”Restauranglåda”, ”Frisörlåda” och många mer. Vi har tillgång till mycket sömnadsmaterial och symaskin. Barnen har tillgång till mycket böcker som uppdateras ofta. Vid lov gör vi ofta utflykter eller har andra aktiviteter.