28 december, 2017

Anmälan till fritids

För att få en plats på fritids så behöver man fylla i kommunens blankett ”Anmälan om Barnomsorg”. Under önskemål om placering fyller man i ”Jungs Friskolas Fritidshem”.

Om man redan idag har en förskoleplats/fritidsplats i kommunen, kommer man att behöva säga upp den platsen minst 2 månader innan man tänkt sig att sluta. Så att om man önskar börja i Jungs Friskolas förskola/fritidshem den 1/10, så behöver man säga upp sin kommunala förskoleplats senast den 1/8. För detta ändamål använder man sig av blanketten ”Uppsägning”.

Samtliga blanketter finner Du under fliken Blanketter och dokument.