18 december, 2017

Huvudman

Broholmskolan i Lidköping är skolans huvudman from 1 juli 2021. 

Skolchef – Marie Pilfalk tel. 0510-786003

Mer info kommer.