28 december, 2017

Vad är en friskola?

Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman – ägare – än de som anordnas av kommunen eller landstinget.  En fristående skola ska vara öppen för alla. Alla som vill har således rätt att gå i en av Statens Skolinspektion godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Har Skolinspektionen  också förklarat friskolan berättigad till kommunala bidrag är hemkommunen alltid skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där. Bidraget baseras på kommunens egen skolpeng.

Bidragsberättigade skolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter.

Vill Du veta mer? Gå in på Friskolornas Riskförbunds hemsida.