Mycket fint resultat på föräldraenkät

Under höstterminen fick alla skolans föräldrar svara på Skolinspektionens enkät. Detta var en granskning av flera skolor gällande några olika ämnen. Dessa ämnen var: Veta vad som krävs Stimulans Anpassning efter elevens behov Grundläggande värden på skolan Studiero Trygghet Förhindra kränkningar Elevens utveckling Elevhälsa Jungs friskola fick mycket fint resultat i undersökningen, resultatet finns nu att läsa under fliken ”Om Jungs friskola”. På s. 3 i enkäten finns en sammanställning där det jämförs med de Läs mer om Mycket fint resultat på föräldraenkät[…]