FIXARDAG 26/4 Kl 1730-1930

Detta gör vi: • Krattar löv/kvistar på både förskola och skola • Kratta gräsmattor skola/förskola • Sopar plattgångar på Förskola & Skola Bra att ha med: • Lövkorg • Fikakorg, vi fikar vid 19 tiden • Kratta/räfsa Väl mött!! Styrelsen

Årsmöte

Den 17 april kl. 18.00 håller Jungs Friskola Ekonomisk förening årsmöte på skolan. Vi hoppas på god uppslutning! Det är viktigt för oss i styrelsen att få veta vad Ni föräldrar/medlemmar tycker så ta tillfället i akt att informera Er om vad styrelsen gjort under 2017 och vad vi planerar för 2018! Alla val är förberedda.  Även Ni föräldrar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen hälsas välkomna att informera Er om styrelsens arbete Läs mer om Årsmöte[…]

Mycket fint resultat på föräldraenkät

Under höstterminen fick alla skolans föräldrar svara på Skolinspektionens enkät. Detta var en granskning av flera skolor gällande några olika ämnen. Dessa ämnen var: Veta vad som krävs Stimulans Anpassning efter elevens behov Grundläggande värden på skolan Studiero Trygghet Förhindra kränkningar Elevens utveckling Elevhälsa Jungs friskola fick mycket fint resultat i undersökningen, resultatet finns nu att läsa under fliken ”Om Jungs friskola”. På s. 3 i enkäten finns en sammanställning där det jämförs med de Läs mer om Mycket fint resultat på föräldraenkät[…]