Information om Coronavirus – Covid-19

Riktlinjer och rekommendationer angående smitta av Coronavirus

Myndigheternas rekommendationer och Jungs friskolas ställningstagande syftar till att bidra till att minska risken för smittspridning. Därför ska alla vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet, eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Följ information på länken;

http://www.jungsfriskola.se/wp-content/uploads/2020/03/Information-angående-Coronavirus-13-mars-2020.pdf