Vi söker ekonomibiträde till köket

Just nu söker vi personal till vårt kök. Du kommer att arbeta både på Broholmskolan Lidköping och hos oss i Jung (from 1 juli, Broholmsskolan Jung). Läs mer om tjänsten via länken. Ekonomibiträde – Broholmskolans Ekonomiska Fören – Platsbanken (arbetsformedlingen.se)  

Förskoleenkäten oktober 2020

STORT TACK till alla er föräldrar som tog er tid med att svara på enkäten! Vi är mycket glada för den höga svarsfrekvensen och väldigt stolta över det fina resultatet. I gott samarbete med er föräldrar fortsätter vi att utveckla förskolan vidare. Här kan du ta del av resultatet; Förskoleenkäten oktober 2020

Information om Coronavirus – Covid-19

Riktlinjer och rekommendationer angående smitta av Coronavirus Myndigheternas rekommendationer och Jungs friskolas ställningstagande syftar till att bidra till att minska risken för smittspridning. Därför ska alla vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet, eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller Läs mer om Information om Coronavirus – Covid-19[…]