Förskoleenkäten oktober 2020

STORT TACK till alla er föräldrar som tog er tid med att svara på enkäten!

Vi är mycket glada för den höga svarsfrekvensen och väldigt stolta över det fina resultatet. I gott samarbete med er föräldrar fortsätter vi att utveckla förskolan vidare.

Här kan du ta del av resultatet;

Förskoleenkäten oktober 2020