ÅRSMÖTE

Den 24 april håller Jungs Friskola Ekonomisk förening årsmöte på skolan. Vi hoppas på god uppslutning! Det är viktigt för oss i styrelsen att få veta vad Ni föräldrar tycker så ta tillfället i akt att informera Er om vad styrelsen gjort under 2018 och vad vi planerar för 2019! Alla val är förberedda, så man ”riskerar” inget genom att komma på årsmötet.  Även Ni föräldrar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen hälsas välkomna att informera Er om styrelsens arbete och planer för framtiden.

Program

Kl. 18.00 Friskolans personal startar kvällen med att berätta om sitt internationella arbete. Friskolan är med i ett projekt genom Erasmus + och deltagit på fyra kurser runt om i Europa. Förskolans personal berättar om besöket i Bologna, Italien och skolans personal berättar om besöken i Joensuu, Finland och Malaga, Spanien.

Kl. 19.00 Årsmöte

Efter årsmötet kommer Marie Pilfalk från Broholmskolan, en friskola i Lidköping och berättar om deras verksamhet. Hon kommer också att berätta om hur samverkan mellan våra enheter sker idag.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!