Stängningsdag

Måndag den 7 januari är hela verksamheten stängd!

All personal ägnar sig åt verksamhetsutveckling, planering och utvärdering.