Stängningsdag 17 augusti

Fredag den 17 augusti har hela vår verksamhet stängt. All personal ägnar sig åt planering och verksamhetsutveckling.