FIXARDAG 26/4 Kl 1730-1930

Detta gör vi:
• Krattar löv/kvistar på både förskola och skola
• Kratta gräsmattor skola/förskola
• Sopar plattgångar på Förskola & Skola

Bra att ha med:
• Lövkorg
• Fikakorg, vi fikar vid 19 tiden
• Kratta/räfsa

Väl mött!!
Styrelsen