Årsmöte

Den 17 april kl. 18.00 håller Jungs Friskola Ekonomisk förening årsmöte på skolan. Vi hoppas på god uppslutning! Det är viktigt för oss i styrelsen att få veta vad Ni föräldrar/medlemmar tycker så ta tillfället i akt att informera Er om vad styrelsen gjort under 2017 och vad vi planerar för 2018! Alla val är förberedda.  Även Ni föräldrar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen hälsas välkomna att informera Er om styrelsens arbete och planer för framtiden.

Varmt  välkomna

hälsar Styrelsen