14 mars, 2018

Stängningsdag

Datum/Tid
14 mars 2018

Skola och förskola stängd. Personalen på utbildning.