28 november, 2018

K-dag

Datum/Tid
28 november 2018

Skolan har K-dag, fritids är öppet. Meddela fritids era tider.