5 mars, 2018

Inga skolbussar

Datum/Tid
5 mars 2018

Måndag 5/3 har Vara kommun stängningsdag, vilket för oss betyder att det inte går några skolbussar. Ni som har barn som brukar åka buss får alltså köra/hämta era barn denna dag eller ordna skjuts på något sätt.