Diezel och Emilia bloggar v. 4

Vi åker skridskor på vår isbana i skolan. Kul!

Tim läser i sin boxbok på vår morgonläsning.

Vårt elevråd som består av Jeolie och Amelia i årskurs 2 och Sara och Greta i årskurs 3, håller i klassrådet med hjälp och stöd av Josefin.

Alla elever i skolan finns med på klassrådet.

Många olika frågor har vi på dagordningen idag.