28 december, 2017

Bli medlem

Bli medlem i Jungs Friskola Ekonomisk förening.
  • Ny medlem betalar en insats, 100 kr, samt årsavgiften, 100 kr.
  • Är du redan medlem så betalar du endast årsavgiften, 100 kr.
  • Ange namn & adress och om pengarna avser insats, medlemsavgift eller enbart ekonomiskt bidrag.
  • Betala på bankgiro: 394-7579
Har du frågor eller funderingar kring medlemskapet?
Kontakta Maria Kjell, 0512 22040
Har du idéer, erfarenhet eller kanske goda kontakter som du vill dela med dig av, eller vill du kanske bidra med praktiskt arbete? Tveka inte, ta kontakt med någon av oss i styrelsen!