30 december, 2017

Aktuellt

FIXARDAG 26/4 Kl 1730-1930

Detta gör vi:
• Krattar löv/kvistar på både förskola och skola
• Kratta gräsmattor skola/förskola
• Sopar plattgångar på Förskola & Skola

Bra att ha med:
• Lövkorg
• Fikakorg, vi fikar vid 19 tiden
• Kratta/räfsa

Väl mött!!
Styrelsen

Årsmöte

Den 17 april kl. 18.00 håller Jungs Friskola Ekonomisk förening årsmöte på skolan. Vi hoppas på god uppslutning! Det är viktigt för oss i styrelsen att få veta vad Ni föräldrar/medlemmar tycker så ta tillfället i akt att informera Er om vad styrelsen gjort under 2017 och vad vi planerar för 2018! Alla val är förberedda.  Även Ni föräldrar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen hälsas välkomna att informera Er om styrelsens arbete och planer för framtiden.

Varmt  välkomna

hälsar Styrelsen

Mycket fint resultat på föräldraenkät

Under höstterminen fick alla skolans föräldrar svara på Skolinspektionens enkät. Detta var en granskning av flera skolor gällande några olika ämnen. Dessa ämnen var:

  • Veta vad som krävs
  • Stimulans
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden på skolan
  • Studiero
  • Trygghet
  • Förhindra kränkningar
  • Elevens utveckling
  • Elevhälsa

Jungs friskola fick mycket fint resultat i undersökningen, resultatet finns nu att läsa under fliken ”Om Jungs friskola”. På s. 3 i enkäten finns en sammanställning där det jämförs med de andra skolor som deltagit i enkäten. Jungs friskola har vit stapel och de övriga svart.

Väldigt roligt med det fina resultatet!

Stängningsdag 14 mars

Stängningsdagen i mars är ändrad från 15 mars till 14 mars.

Det är alltså onsdag 14 mars som vi har stängningsdag. Skola, fritids och förskola är stängt, personalen är på utbildning.