30 december, 2017

Aktuellt

Mycket fint resultat på föräldraenkät

Under höstterminen fick alla skolans föräldrar svara på Skolinspektionens enkät. Detta var en granskning av flera skolor gällande några olika ämnen. Dessa ämnen var:

  • Veta vad som krävs
  • Stimulans
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden på skolan
  • Studiero
  • Trygghet
  • Förhindra kränkningar
  • Elevens utveckling
  • Elevhälsa

Jungs friskola fick mycket fint resultat i undersökningen, resultatet finns nu att läsa under fliken ”Om Jungs friskola”. På s. 3 i enkäten finns en sammanställning där det jämförs med de andra skolor som deltagit i enkäten. Jungs friskola har vit stapel och de övriga svart.

Väldigt roligt med det fina resultatet!

Stängningsdag 14 mars

Stängningsdagen i mars är ändrad från 15 mars till 14 mars.

Det är alltså onsdag 14 mars som vi har stängningsdag. Skola, fritids och förskola är stängt, personalen är på utbildning.