30 december, 2017

Aktuellt

Förskoleenkäten oktober 2020

STORT TACK till alla er föräldrar som tog er tid med att svara på enkäten!

Vi är mycket glada för den höga svarsfrekvensen och väldigt stolta över det fina resultatet. I gott samarbete med er föräldrar fortsätter vi att utveckla förskolan vidare.

Här kan du ta del av resultatet;

Förskoleenkäten oktober 2020

Information om Coronavirus – Covid-19

Riktlinjer och rekommendationer angående smitta av Coronavirus

Myndigheternas rekommendationer och Jungs friskolas ställningstagande syftar till att bidra till att minska risken för smittspridning. Därför ska alla vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet, eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Följ information på länken;

http://www.jungsfriskola.se/wp-content/uploads/2020/03/Information-angående-Coronavirus-13-mars-2020.pdf

Vi söker förskollärare

Mer information hittar Du under lediga tjänster eller vid kontakt med rektor Karin Hansson 0512-222 46 eller förskollärare Linda Wernebratt 0512-229 03.

Ny rektor 1 juli 2019

30 juni avslutar Maritha Bergh sin tjänst som rektor på Jungs friskola. Nuvarande förskolechef Karin Hansson tar över som rektor för hela verksamheten from 1 juli 2019.

Vi tackar Maritha för hennes tid hos oss i Jung och önskar henne många härliga lediga dagar framöver!

Vi söker förskollärare

Vi söker förskollärare med tillsvidareanställning. Läs mer under Om Jungs friskola och Lediga tjänster. Välkommen med Din ansökan!

ÅRSMÖTE

Den 24 april håller Jungs Friskola Ekonomisk förening årsmöte på skolan. Vi hoppas på god uppslutning! Det är viktigt för oss i styrelsen att få veta vad Ni föräldrar tycker så ta tillfället i akt att informera Er om vad styrelsen gjort under 2018 och vad vi planerar för 2019! Alla val är förberedda, så man ”riskerar” inget genom att komma på årsmötet.  Även Ni föräldrar som inte är medlemmar i den ekonomiska föreningen hälsas välkomna att informera Er om styrelsens arbete och planer för framtiden.

Program

Kl. 18.00 Friskolans personal startar kvällen med att berätta om sitt internationella arbete. Friskolan är med i ett projekt genom Erasmus + och deltagit på fyra kurser runt om i Europa. Förskolans personal berättar om besöket i Bologna, Italien och skolans personal berättar om besöken i Joensuu, Finland och Malaga, Spanien.

Kl. 19.00 Årsmöte

Efter årsmötet kommer Marie Pilfalk från Broholmskolan, en friskola i Lidköping och berättar om deras verksamhet. Hon kommer också att berätta om hur samverkan mellan våra enheter sker idag.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!