Mycket fint resultat på föräldraenkät

Under höstterminen fick alla skolans föräldrar svara på Skolinspektionens enkät. Detta var en granskning av flera skolor gällande några olika ämnen. Dessa ämnen var:

  • Veta vad som krävs
  • Stimulans
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden på skolan
  • Studiero
  • Trygghet
  • Förhindra kränkningar
  • Elevens utveckling
  • Elevhälsa

Jungs friskola fick mycket fint resultat i undersökningen, resultatet finns nu att läsa under fliken ”Om Jungs friskola”. På s. 3 i enkäten finns en sammanställning där det jämförs med de andra skolor som deltagit i enkäten. Jungs friskola har vit stapel och de övriga svart.

Väldigt roligt med det fina resultatet!